Coachend in beweging
een stap vooruit!

 

Impressum 

 

Comm2move gevestigd te Voorthuizen met ingang van 10 februari 2016.

Kvk- nummer: 65299140

Kamer van Koophandel vestiging Amersfoort

 

De inhoud van deze website is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geïnteresseerden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van comm2move niet toegestaan. Comm2move kan niet garanderen dat deze website vrij is van virussen. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

comm2move hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De Algemene Voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden en zijn eveneens online ter inzage via onze website www.comm2move.nl

   

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn