Coachend in beweging
een stap vooruit!

 

Werken in een team

Paarden leven in een kudde en zijn vluchtdieren. Zij reageren instinctief op de manier waarop jij communiceert en contact maakt. Het paard houdt jou een spiegel voor.

Een groot deel van je tijd breng je op je werk door en natuurlijk wil je dan op een plezierige manier met je collega’s samenwerken! Je krijgt er energie van en het komt je prestaties ten goede. Je gaat met plezier naar je werk......maar het werken in teamverband gaat niet vanzelf. Het stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze en de interactie binnen het team. Teambuilding bij comm2move is een uitstekende manier om het werken in een team op een hoger niveau te brengen! 

Wat is teambuilding.

Teambuilding betekent letterlijk dat je ‘bouwt aan het team’. Belangrijk aspect daarbij is dat je elkaar én elkaars talenten beter leert kennen en benutten. Als je elkaar beter leert begrijpen en waarderen, neemt het plezier in je werk ook toe. Er ontstaat eensgezindheid en je bent beter in staat om met elkaar een gesteld doel te halen.

Bij Comm2move combineren we het nuttige met het aangename. Op een ontspannen, veilige en actieve manier zorgen wij ervoor dat teamleden elkaar en hun competenties beter leren kennen. Bovendien besteden wij aandacht aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en interactie.

Werkvormen:

Teambuilding gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

  1. Coachen met paarden
  2. Wandelcoaching
  3. Combinatie van beide 


 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn