Coachen met paarden  

Bij coachen met paarden staat de bewustwording centraal. 

Je gedrag, denken, gevoel zijn van invloed op het gedrag van het paard.

Je krijgt inzicht in de manier waarop je communiceert, zowel verbaal als non-verbaal. Paarden hebben een natuurlijk instinct zich te verbinden aan leiderschap en van deze eigenschap maken wij tijdens een sessie gebruik. Op het moment dat een paard zich “onveilig” voelt in een situatie zal dat zichtbaar worden in zijn gedrag. Paarden zijn immers prooidieren en vertonen vluchtgedrag.

Door de “spiegel” die het paard je voorhoudt, krijg je informatie over jouw manier van communiceren en contact maken. Ingesleten patronen, maar ook talenten, worden op deze manier zichtbaar en kunnen worden herkend en eventueel worden losgelaten, gewijzigd of versterkt. Het terugvallen in oude patronen is geringer dan bij andere vormen van coaching doordat je direct en 'aan den lijve' ervaart wat je anders kan doen in je verbale- en non-verbale communicatie.  

Als coach vertaal ik de reactie van het paard en ga ik met de deelnemer in gesprek over wat zich in het contact met het paard afspeelt. Daarbij wordt steeds de koppeling gemaakt met het dagelijks leven of de werksituatie. 

Voor wie is coachen met paarden bedoeld?

Paardencoaching is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in manieren om beter te communiceren, samenwerken, beter leiding te geven of beter in een team te functioneren. Uiteraard kan paardencoaching ook ingezet worden als er een concrete hulpvraag is. Een sessie met een paard leidt per definitie tot een duidelijker beeld van de competenties en belemmeringen van een persoon.

Hoe kan coachen met paarden je helpen? 

Het paard “spiegelt” het gedrag. Dit geldt voor bewust gedrag maar meer nog voor het onbewuste gedrag. Als het paard zich veilig voelt, dan accepteert hij je zoals je bent en zal hij je volgen en zich door jou laten leiden. Deze reflectie stimuleert je tot nadenken, je gaat voelen en ervaren hoe jouw gedrag het paard beïnvloedt. Het resulteert in bewustwording van je gedrag, gevoelens en communicatie. Dit leidt tot vernieuwde inzichten en jij bepaalt welke keuze je hierin maakt.  

Ervaring met paarden is voor deze vorm van coaching niet belangrijk! Er wordt gecoacht naast het paard.

Voorbeelden van enkele thema’s waar je samen met een paard aan kunt werken zijn:

 • Natuurlijk leiderschap
 • Vergroten van zelfinzicht
 • Communicatie(verbaal en non-verbaal)
 • Het stellen van grenzen
 • Hulp vragen en ontvangen
 • Het omgaan met emoties. 
 • Talentontwikkeling
 • Burn-out
 • Inzetten bij intervisie momenten
 • Het verkrijgen van persoonlijke balans
 • Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen 
   

Bestaat bij jou de wens aan één of meer van deze thema’s te werken, dan zal paardencoaching je op een verrassende, effectieve en doeltreffende manier vooruithelpen.  


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn