Werken in een team

Een groot deel van je tijd breng je op je werk door en natuurlijk wil je dan op een plezierige manier met je collega’s samenwerken! Je krijgt er energie van en het komt je prestaties ten goede. Je gaat met plezier naar je werk......maar het werken in teamverband gaat niet vanzelf. Het stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze en de interactie binnen het team. 

Teambuilding.

Teambuilding betekent letterlijk dat je ‘bouwt aan het team’. Belangrijk aspect daarbij is dat je elkaar én elkaars talenten beter leert kennen en benutten. Als je elkaar beter leert begrijpen en waarderen, neemt het plezier in je werk ook toe. Er ontstaat eensgezindheid en je bent beter in staat om met elkaar een gesteld doel te halen. 

Bij Comm2move combineren we het nuttige met het aangename. Op een ontspannen, veilige en actieve manier zorgen wij ervoor dat teamle
den elkaar en hun competenties beter leren kennen. Bovendien besteden wij aandacht aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en interactie
Teambuilding bij comm2move is een uitstekende manier om het werken in een team op een hoger niveau te brengen! 


Teamcoaching. 

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces. Teamcoaching is een intensieve vorm van coaching waarbij het functioneren van het team centraal staat.

Er is vaak sprake van een aanleiding en een concreet vraagstuk. Dat kan een conflict zijn, maar het kan ook zijn dat er binnen het team irritaties zijn als gevolg van een hoge werkdruk of dat de samenwerking in het team niet naar wens verloopt en de resultaten niet worden gehaald.

Een teamcoach is iemand die een tijdje met je meekijkt en ‘meeloopt’ en stilstaat bij de dingen die je als team zo vanzelfsprekend vindt. Hij/zij stelt vragen en is nieuwsgierig naar waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Een coach stimuleert het team en de individuele leden niet alleen om hun persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen en in te zetten, maar daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo ontstaat er beweging, dynamiek en verandering en wordt de onderlinge samenwerking verbeterd en daarmee zullen ook de resultaten verbeteren. Een coach is dus een begeleider die er voor zorgt dat een ander zich bewust wordt van zijn eigen belemmeringen én mogelijkheden om vervolgens zelf het "probleem" op te kunnen lossen. Het paard wordt tijdens teamcoaching als interventie ingezet.


Wat is het doel en beoogde resultaat?

Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

  • Het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie
  • Het meer nemen van verantwoordelijkheid
  • De zelfsturing van het team
  • Het resultaatgericht gaan werken


Werkvormen:

Teambuilding en teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

  1. Coachen met paarden
  2. Wandelcoaching
  3. Combinatie van beide 


Vragen?

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn